آثار استاد سید یحیی یثربی


----

حکمت متعالیه
دکتر یثربی
روشن اندیشی و روشن فکری
دکتر یثربی
قرآن کریم
دکتر یثربی
تفسیر روز : جلد دوم
دکتر یثربی
تفسیر روز: جلد اول
دکتر یثربی
تفسیر روز: تفسیر ‌عقلی کاربردی ‌قرآن ‌کریم ‌با ‌توجه ‌به ‌مسائل‌ روز - جلد اول - ویرایش جدید - فروردین ماه 1399
فریب سراب
دکتر یثربی
کتاب فریب سراب پژوهشی در شناخت، ارزیابی و نقد تصوف و عرفان است که برای اولین بار در سال 1397 توسط انتشارات فروغ فردا منتشر شده است.  نسخه ایبوک این کتاب در نرم افزار اندیشه طربناک جهت استفاده علاقمندان موجود می باشد.
نقد غزالی
دکتر یثربی
این کتاب که تحلیلی از خردورزی و دین داری امام محمد غزالی است، در چهار بخش تدوین یافته که عنوان‌های آن عبارتند از: "غزالی در میدان خردورزی"، "غزالی و دینداری"، "غزالی و فلسفه" و "غزالی و علم اخلاق". این کتاب برای اولین بار در سال 1384 از سوی انتشارات کانون اندیشه جوان چاپ و منتشر شده است. این کتاب در سال 2008 توسط انتشارات lulu به انگلیسی منتشر شده است. نسخه ایبوک این کتاب در نرم افزار اندیشه طربناک جهت استفاده علاقمندان موجود می باشد.
فلسفه‌ی مشاء
دکتر یثربی
گزارشی جامع از فلسفه ابن سینا به زبان فارسی همراه با متن تاریخ اولین انتشار: 1383 موسسه بوستان کتاب قم
عیار نقد 2
دکتر یثربی
نقدی بر هستی شناسی و معاد ملاصدرا تاریخ اولین انتشار: پاییز 1379  انتشارات یاپا
عرفان و شریعت
دکتر یثربی
تحلیلی از رابطه عرفان با شریعت تاریخ اولین انتشار:  تابستان 1381 مرکز امام علی (ع)  وین - اتریش
عرفان عملی
دکتر یثربی
تنظیم جدیدی از مقامات و منازل براساس اظهارات مشایخ و یافته های شخص مولف و بیان مطالب ناگفته، خصوصا در مقدمات سلوک و نیز سفرهای دوم به بعد برای نخسین بار تاریخ اولین انتشار: 1389 انتشارات بوستان کتاب قم
زبانه‌ی شمس و زبان مولوی
دکتر یثربی
طبقه بندی و تحلیل موضوعی گزیده ای از دیوان شمس تاریخ اولین انتشار: 1386 انتشارات امیرکبیر
اسرار مرگ
دکتر یثربی
مرگ از دیدگاه مکاتب، اندیشمندان، عرفا، شاعران و امام علی (ع) - ویرایش جدید تاریخ اولین انتشار: 1391 انتشارات قو
پژوهشی در نسبت دین و عرفان
دکتر یثربی
اثر برگزیده دومین دوره تجلیل از پژوهشگران حوزه دین و فرهنگ  تاریخ اولین انتشار: پاییز 1379  موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
تاریخ تحلیلی - انتقادی فلسفه اسلامی
دکتر یثربی
بیان مسائل عمده فلسفه اسلامی از یونان باستان به امروز با نگرش تحلیلی و طرح و نقد دیگاه هریک از فلاسفه اسلام تاریخ اولین انتشار: 1388 انتشارات امیرکبیر
از یقین تا یقین
دکتر یثربی
راه نو در معرفت شناسی و متافیزیک تاریخ اولین انتشار: 1383 موسسه بوستان کتاب قم 
قلندر و قلعه
دکتر یثربی
داستانی بر اساس زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی تاریخ اولین انتشار: پاییز 1380  انتشارات قو
صلیب و صلابت
دکتر یثربی
زندگی‌نامه منصور حلاج به صورت داستان ناشر: انتشارات جامی